جغرافیای آذربایجان شرقیجغرافیای ایرانمبارک‌شهر

درباره شهرمبارک‌شهر

درباره شهرمبارک‌شهر

با ابلاغ “جهانگیریمبارک‌شهر شد/ آچاچی هم شهر شد
قسیمات جدید کشور در استان آذربایجان شرقی ابلاغ شد.

مبارک‌شهر

به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور مصوبه هیئت وزیران در مورد تقسیمات کشوری جدید در استان آذربایجان شرقی را به وزارت کشور ابلاغ کرد.

این مصوبه در جلسه ۱۲/۸/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد شماره ۳۵۹۵۰/۴۲/۴/۱ مورخ ۱۹/۳/۱۳۹۲ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ به تصویب هیئت وزیران رسیده است.

اصلاحات تقسیماتی زیر در استان آذربایجان شرقی به شرح ذیل صورت می‌گیرد:

۱ـ روستای مبارک‌آباد تابع بخش مرکزی شهرستان ملکان به شهر تبدیل و به نام شهر مبارک‌شهر نامیده می‌شود.
۲ـ روستای آچاچی تابع بخش مرکزی شهرستان میانه به شهر تبدیل و به نام شهر آچاچی نامیده می‌شود.
۳ـ روستای جوان قلعه مرکز بخش قلعه چای شهرستان عجب‌شیر به شهر تبدیل و به نام شهر جوان قلعه نامیده می‌شود.

ارسال پاسخ