جغرافیای آذربایجا ن غربیجغرافیای ایرانمحمدیار

درباره شهرمحمدیار

درباره شهرمحمدیار

شهر محمدیار در ۴۵درجه و ۲۱دقیقه طول شمالی و ۳۶درجه و ۵۹دقیقه عرض شمالی در امتداد جاده نقده-ارومیه-مهاباد واقع شده است.

بخش محمدیار که از سه محله محمدیار-عطاالله-دولت آباد تشکیل شده است و معادل ۳۰۰هکتار می باشد.بخش محمدیاریکی ازبخشهای تابعه شهرستان نقده دراستان آذربایجانغربی درشمال غربی ایران است که تنهادروازه عبوربه دشت سرسبزسولدوز بود.

امابا احداث جاده حیدرآباد مسیری دیگربرای ارتباط با این منطقه باز شدوفاصله ی شهرستان نقده بامرکزاستان کاهش یافت.بخش محمدیار ازتاریخ ۱۳۴۷درتقسیمات کشوری بعنوان نقطه شهری وازسال۱۳۷۵بعنوان بخش مستقل شناخته شده است که دارای یک نقطه شهری و۲مرکز دهستان (حسنلو- شهرک المهدی)می باشد.

موقعیت جغرافیایی وتعداد جمعیت:

این بخش در۵۰کیلومتری مرزایران وعراق وبافاصله ۸۰کیلومتری ازمرکزاستان قرار دارد.طبق سرشماری سال۱۳۹۰ مرکز آمارایران،جمعیت شهری بخش محمدیار ۸۶۰۴ ٬جمعیت روستایی بخش محمدیار۱۲۷۱۴وکل جمعیت شهری وروستایی بخش محمدیار۲۱۳۱۸نفر می باشد.(اطلاعات کامل آمار جمعیتی در این وبلاگ جهت استفاده کاربران عزیز موجود می باشد)

مراکزتفریحی :

تفرجگاه سدحسنلو،پارک ائللرباغی وپارک جنگلی،آب معدنی شیخ معروف،تالابهای بین المللی ثبت شده وسواحل جنوبی دریاچه ارومیه

آثارباستانی:

محوطه حسنلو با وسعت تقریبی ۲۵هکتاروارتفاع۲۵متر در گذر زمان نظررهگذران و ساکنین را به خود معطوف داشته و از این رو پیوسته در سال های پیش توسط هیئت های ایرانی و خارجی کاوش شده است که از آن میان می توان به بررسی و گمانه زنی محمود راد و علی حاکمی در سال ۱۳۲۸و نهایتا مراحل آغازین کاوش های هیئت اعزامی از دانشگاه پنسیلوانیای آمریکا به سرپرستی رابرت دایسون از سال۱۳۵۶-۱۳۳۶ اشاره نمود.در نتیجه بررسی های هیئت کاوش پس از کاوشهای علمی و تداوم آن تاخاک بکر ,موفق به شناسائی۱۰طبقه استقراری گردیده که معرف استقرارو سکونت انسان از هزاره ششم پیش از میلاد تااوایل دوره اسلامی برروی محوطه یاد شده می باشد . آنچه امروزه به عنوان بقایای معماری بر سطح تپه دیده می شود،دربرگیرنده دوره سکونت هم دوره باعصر آهن یعنی هزاره اول پیش از میلاد درمنطقه است. طبقه IV حسنلو که در بردارنده بخش مهمی از آثار معماری است، خود به سه دوره کوتاه تر A-IV B-IV C-IV تقسیم می شود که هر کدام معرف یک دوره معماری است که در اثر آتش سوزی از بین رفته اند. یکی از اکتشافات خیلی مهم کاوش در محوطه تپه حسنلو ، کشف جام زرینی به ابعاد ۲۱سانتی متر ارتفاع و ۲۵ سانتی متر قطر و ۹۵۰گرم وزن متعلق به هزاره اول ق.م می باشد. جام فوق در سال ۱۳۳۸ در نتیجه خاک برداری پی گردی در یکی از اتاق‌های سوخته بدست آمده است. این جام هم اکنون در موزه ملی ایران نگهداری می شود.

ساکنین بخش محمدیار اکثرا به شغل دامداری وکشاورزی مشغولند وهمین امر باعث شده است که بازارهفتگی درروزهای پنج شنبه ازاهمیت خاصی برخوردار بوده وجزء بزرگترین بازارهای هفتگی استان محسوب شود.

واقع شدن کارخانه آذرقند درمنطقه سولدوزسبب شده است تاکشت چغندر قند در این منطقه رونق بیشتری داشته ومنجر به کسب رتبه های برتر برداشت در سطح کشوروحتی دربین کشورهای منطقه شود.

ارسال پاسخ