جغرافیای آذربایجا ن غربیجغرافیای ایرانمحمودآباد

درباره شهرمحمودآباد آذربایجان غربی

درباره شهرمحمودآباد آذربایجان غربی

درزبان محلی به این شهر محمود جیق هم گفته میشود.

شهر محمودآباد از شهرهای ایران در استان آذربایجان غربی در ۵ کیلومتری شمال غرب شاهین دژ قرار دارد. این شهر جزء بخش مرکزی شهرستان شاهین‌دژ است.
جمعیت این شهر در سال ۱۳۸۵، برابر با ۵۸۱۷ نفر و ۱۵۰۷ خانوار بوده است
مقالۀ ویکی پدیا: http://fa.wikipedia.org/wiki/محمودآباد_(شهرستان_شاهین‌دژ)
شهرهای نزدیک: میاندوآب, مهاباد, مراغه
۳۶°۴۳’۸”N 46°۳۰’۵۹”E :مختصات

ارسال پاسخ