جغرافیای آذربایجان شرقیجغرافیای ایراننظرکهریزی

درباره شهرنظرکهریزی

درباره شهرنظرکهریزی

بخش نظرکهریزی یکی از بخش‌های تابعه شهرستان هشترود در استان آذربایجان شرقی در شمال غربی ایران است .

جمعیت : ۱۲۶۹
کد تلفن : ۴۲۴

نظر کهریزی از شهرهای ایران در استان آذربایجان شرقی است. این شهر در بخش نظرکهریزی شهرستان هشترود قرار دارد.
جمعیت این شهر در سال ۱۳۸۵، برابر با ۱,۸۸۷ نفر بوده است
این شهر در سال ۱۳۸۳ با ارتقاء روستای نظر کهریزی به شهر، تأسیس شده‌است.

نظرکهریزی

 

نظرکهریزی

نظرکهریزی

محتویات [نهفتن]
۱ تقسیمات کشوری
۲ جمعیت
۳ منابع
۴ جستارهای وابسته

تقسیمات کشوری
بخش نظرکهریزی
دهستان آلمالو
دهستان نظرکهریزی
شهرها: نظر کهریزی

جمعیت
بنابر سرشماری مرکز آمار ایران، جمعیت بخش نظر کهریزی شهرستان هشترود در سال ۱۳۸۵ برابر با ۱۸۷۲۸ نفر بوده است

ارسال پاسخ