درباره شهرکاشان

شهرستان کاشان با وسعت ۲۰۰۰۰ کیلومترمربع و جمعیت ۵۰۰۰۰۰ نفر بوده.

کاشان دارای چهار بخش (مرکزی، قمصر، نیاسر و برزک) بوده و دارای شش شهر (کاشان، قمصر، نیاسر، جوشقان قالی،کامو و چوگان و برزک) می‌باشد.

-ابیانه-۱۳۸۹۵۳۴۵۴۱

 

-اصفهان-۱۳۸۹۵۴۲۱۱۶-بازار-۱۳۸۹۵۴۱۵۱۷-باغ-فین-۱۳۸۹۵۴۱۱۵۰-بروجردیها-۱۳۸۹۵۴۲۰۳۸ (۱)-بروجردیها-۱۳۸۹۵۴۲۰۳۸-بروجردی-ها-۱۳۸۹۵۴۲۰۳۸-بروجردی-ها-کاشان-۱۳۸۹۵۴۲۰۳۸-بروجردیها-کاشان-۱۳۸۹۵۴۲۰۳۸-تاریخی-کاشان-۱۳۸۹۵۴۳۸۶۷ (۱)-تالار-۱۳۸۹۵۴۳۵۴۱ (۱)-تپه-سیلک-۱۳۸۹۵۴۱۳۹۶-جمعه-کاشان-۱۳۸۹۵۴۳۸۶۷ (۱)-خانه-بروجردیها-۱۳۸۹۵۴۲۰۳۸-خانه-عامری-۱۳۸۹۵۴۱۹۵۹-خانه-عامری-ها-۱۳۸۹۵۴۱۹۵۹-خرید-کاشان-۱۳۸۹۵۴۱۵۱۷-روستا-برزک-۱۳۸۹۵۴۲۴۵۴-روستای-ابیانه-۱۳۸۹۵۳۴۵۴۱-سپهری-سهراب-۱۳۹۰۵۸۵۳۰۶-سرگردان-۱۳۸۹۵۴۲۵۹۵-سرگردان-کاشان-۱۳۸۹۵۴۲۵۹۵-سرگردان-مرنجاب-۱۳۸۹۵۴۲۵۹۵-سنتی-کاشان-۱۳۸۹۵۴۱۵۱۷-سنتی-کاشان-کجاست-۱۳۸۹۵۴۱۵۱۷-سهراب-سپهری-۱۳۹۰۵۸۵۳۶۱-سیلک-۱۳۸۹۵۴۱۳۰۲-سیلک-کاشان-۱۳۸۹۵۴۱۳۷۹ (۱)-سیلک-کاشان-۱۳۸۹۵۴۱۳۷۹-سیلک-کجاست-۱۳۸۹۵۴۱۳۰۲-شاه-عباسی-مرنجاب-۱۳۸۹۵۴۲۶۸۶-طباطبایی-ها-۱۳۸۹۵۴۱۸۸۴-طباطبائی-کاشان-۱۳۸۹۵۴۱۸۸۴-طباطبائی-ها-۱۳۸۹۵۴۱۸۸۴ (۱)-طباطبائی-ها-۱۳۸۹۵۴۱۸۸۴-عامریان-۱۳۸۹۵۴۱۹۵۹-عامریها-۱۳۸۹۵۴۱۹۵۹-عامری-ها-۱۳۸۹۵۴۱۹۵۹-عامریها-اصفهان-۱۳۸۹۵۴۱۹۵۹-عامری-ها-کاشان-۱۳۸۹۵۴۱۹۵۹-عامریها-کجاست-۱۳۸۹۵۴۱۹۵۹-غار-نیاسر-۱۳۸۹۵۴۳۵۴۱-فین-۱۳۸۹۵۴۱۰۵۷-فـین-Fin-Garden-1389541057-فین-کاشان-۱۳۸۹۵۴۱۱۲۵-فین-کاشان-کجاست-۱۳۸۹۵۴۱۰۵۷

حدود شهرستان کاشان

کاشان از طرف شمال و شمال غربی به شهر قم. از طرف شرق و شمال شرقی به آران و بیدگل و دشت کویر. از طرف جنوب شرقی به اردستان. از طرف جنوب به شهرستان نطنز از اصفهان و از طرف غرب به گلپایگان و محلات منتهی می‌گردد.

 

تقسیمات کشوری

بخش مرکزی شهرستان کاشان

دهستان کوهپایه
دهستان میاندشت
دهستان خرم دشت
شهرها: کاشان و مشکات

 

بخش قمصر
دهستان قهرود
شهرها: قمصر، جوشقان قالی، کامو و چوگان

 

بخش نیاسر
دهستان کوه دشت
دهستان نیاسر
شهر نیاسر

 

بخش برزک
دهستان باباافضل
دهستان گلاب
شهرها: برزک


روستاهای شهرستان کاشان

گلستانه
نشلج
ازناوه
وادقان
سار
ون
قه
کمال الملک
حسنارود
روستای جوشقان استرک
طاهرآباد
راوند
خزاق
سن سن
دهستان ارمک … مشهد اردهال

 

آب و هوای شهرستان کاشان

آب و هوای شهرستان کاشان همانند دیگر شهرستان‌های مرکزی کشور بنا بر پستی و بلندی متغیر است.

 

قسمت‌های مرتفع آن سردسیر است دامنه‌های معتدل و جلگه به خصوص حاشیه کویر گرمسیر می‌باشد.

 

آب قریه‌های کوهستانی از چشمه و قنات و آب قریه‌های جلگه آن از قنات است و آب اطراف کویر کمی شور می‌باشد.

 

رودخانه‌های شهرستان کاشان

در شهرستان کاشان رودخانه مهمی وجود ندارد ولی خشک رودهایی از شمال غربی به جنوب شرقی جاری هستند.

 

که نام برخی از آنها عبارتنداز: رودخانه دهنار، سار، وادقان، کله، اردهال، نابر، قمصر، کپرکن، قهرود، جهق و چند رودخانه دیگر.

 

در میان این رودها تنها نابر، قمصر، قهرود و گپرکن هستند که مختصری آب دائم دارند.

 

هم چنین برخی از معروفترین چشمه‌های کاشان عبارتند از: چشمه فین، چشمه نیاسر، چشمه نابر-ابیانه-۱۳۸۹۵۳۴۵۴۱ -ابیانه-کجاست-۱۳۸۹۵۳۴۵۴۱ -اصفهان-۱۳۸۹۵۳۴۵۴۱ -اصفهان-۱۳۸۹۵۴۲۱۱۶ -بازار-۱۳۸۹۵۴۱۵۱۷ -باغ-فین-۱۳۸۹۵۴۱۱۵۰ -بروجردیها-۱۳۸۹۵۴۲۰۳۸ (۱) -بروجردیها-۱۳۸۹۵۴۲۰۳۸ -بروجردی-ها-۱۳۸۹۵۴۲۰۳۸ -بروجردی-ها-کاشان-۱۳۸۹۵۴۲۰۳۸ -بروجردیها-کاشان-۱۳۸۹۵۴۲۰۳۸ -تاریخی-کاشان-۱۳۸۹۵۴۳۸۶۷ (۱) -تالار-۱۳۸۹۵۴۳۵۴۱ (۱) -تپه-سیلک-۱۳۸۹۵۴۱۳۹۶ -جمعه-کاشان-۱۳۸۹۵۴۳۸۶۷ (۱) -خانه-بروجردیها-۱۳۸۹۵۴۲۰۳۸ -خانه-عامری-۱۳۸۹۵۴۱۹۵۹ -خانه-عامری-ها-۱۳۸۹۵۴۱۹۵۹ -خرید-کاشان-۱۳۸۹۵۴۱۵۱۷ -روستا-برزک-۱۳۸۹۵۴۲۴۵۴ -روستای-ابیانه-۱۳۸۹۵۳۴۵۴۱ -سپهری-سهراب-۱۳۹۰۵۸۵۳۰۶ -سرگردان-۱۳۸۹۵۴۲۵۹۵ -سرگردان-کاشان-۱۳۸۹۵۴۲۵۹۵ -سرگردان-مرنجاب-۱۳۸۹۵۴۲۵۹۵ -سنتی-کاشان-۱۳۸۹۵۴۱۵۱۷ -سنتی-کاشان-کجاست-۱۳۸۹۵۴۱۵۱۷ -سهراب-سپهری-۱۳۹۰۵۸۵۳۶۱ -سیلک-۱۳۸۹۵۴۱۳۰۲ -سیلک-کاشان-۱۳۸۹۵۴۱۳۷۹ (۱) -سیلک-کاشان-۱۳۸۹۵۴۱۳۷۹ -سیلک-کجاست-۱۳۸۹۵۴۱۳۰۲ -شاه-عباسی-مرنجاب-۱۳۸۹۵۴۲۶۸۶ -طباطبایی-ها-۱۳۸۹۵۴۱۸۸۴ -طباطبائی-کاشان-۱۳۸۹۵۴۱۸۸۴ -طباطبائی-ها-۱۳۸۹۵۴۱۸۸۴ (۱) -طباطبائی-ها-۱۳۸۹۵۴۱۸۸۴ -عامریان-۱۳۸۹۵۴۱۹۵۹ -عامریها-۱۳۸۹۵۴۱۹۵۹ -عامری-ها-۱۳۸۹۵۴۱۹۵۹ -عامریها-اصفهان-۱۳۸۹۵۴۱۹۵۹ -عامری-ها-کاشان-۱۳۸۹۵۴۱۹۵۹ -عامریها-کجاست-۱۳۸۹۵۴۱۹۵۹ -غار-نیاسر-۱۳۸۹۵۴۳۵۴۱ -فین-۱۳۸۹۵۴۱۰۵۷ -فـین-Fin-Garden-1389541057 -فین-کاشان-۱۳۸۹۵۴۱۱۲۵ -فین-کاشان-کجاست-۱۳۸۹۵۴۱۰۵۷ -فین-کجاست-۱۳۸۹۵۴۱۰۵۷ -قبر-سهراب-سپهری-۱۳۹۰۵۸۵۳۰۶ -قدیمی-کاشان-۱۳۸۹۵۴۱۵۱۷ -قمصر-۱۳۸۹۵۴۲۱۸۲ -قمصر-۱۳۸۹۵۴۲۱۹۵ (۱) -کاروانسرا-۱۳۸۹۵۴۲۶۸۶ -کاروانسرا-مرنجاب-۱۳۸۹۵۴۲۶۸۶ -کاشان-۱۳۸۹۵۳۴۵۴۱ -کاشان-۱۳۸۹۵۴۱۸۸۴ (۱) -کاشان-۱۳۸۹۵۴۱۸۸۴ -کاشان-۱۳۸۹۵۴۲۰۳۸ -کاشان-۱۳۸۹۵۴۲۴۵۴ (۱) -کاشان-۱۳۸۹۵۴۲۴۵۴ -کاشان-۱۳۸۹۵۴۳۵۴۱ (۱) -کاشان-کجاست-۱۳۸۹۵۴۱۵۱۷ -کاشان-کجاست-۱۳۸۹۵۴۲۱۱۶ (۱) -کاشان-کجاست-۱۳۸۹۵۴۲۱۱۶ -کجاست-۱۳۸۹۵۴۲۱۱۶ -کجاست-۱۳۸۹۵۴۲۴۷۵ -مرنجاب-کجاست-۱۳۸۹۵۴۲۶۸۶ -نمک-آران و بیدگل-۱۳۸۹۵۴۲۵۹۵ -نیاسر-۱۳۸۹۵۴۳۵۴۱ -نیاسر-کجاست-۱۳۸۹۵۴۳۵۴۱ -های-تاریخی-ایران-۱۳۸۹۵۴۱۸۸۴ (۱) -های-تاریخی-ایران-۱۳۸۹۵۴۱۸۸۴ -های-سیلک-کاشان-۱۳۸۹۵۴۱۳۰۲ (۱) -های-سیلک-کاشان-۱۳۸۹۵۴۱۳۰۲ -های-سیلک-کجاست-۱۳۸۹۵۴۱۳۰۲ -های-گردشگری-کاشان-۱۳۸۹۵۴۲۰۳۸

 

2 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *