جغرافیای آذربایجا ن غربیجغرافیای ایرانسرو

درباره شهر سرو

درباره شهرسرو

سِرو یکی از شهرهای استان آذربایجان غربی ایران است.

این شهر در بخش صومای برادوست شهرستان ارومیه جای دارد.

شهر سرو در ۵۵ کیلومتری و در شمال غرب شهر ارومیه قرار گرفته‌است.

سرو شهری مرزی است و حالتی گمرکی و ترانزیتی دارد.

شهر سرو در سال ۱۳۷۹ با تصویب دولت و با ادغام چهار روستای سرو، کورآباد، بهیک و نوجوان با یکدیگر تشکیل شد. و به خاطر قرار گرفتن در نزدیکی کوه‌های بلند مرزی دارای آب و هوای سردسیر و کوهستانی است.

ارسال پاسخ