ضرب المثلهای کردی-Kurdish proverb

۱.ئابرو خوود(خوت) له ده سخووده(خوته) هیوره ده په یو(چاو دیری لی بکه)
آبروی خودت دست خودته مواظب آن باش.

————————–×× ضرب المثل کردی ××—————————

.ئاردی رشیاگ(بیخ) له ناو درگ(درک) کو گه ردوو نیوگ(نابیته وه)
آرد ریخته در خار زار جمع نگردد.

مثل کردی
————————–×× ضرب المثل کردی ××—————————

۳.ئاردی خوه مان ئیله ک کردیمه نو (کردوه) و ئیله که مان کردیمنه سه دارو(داره لوز کردوه)
آرد خودمان را بیختیم و الک خود را آویختیم

————————–×× ضرب المثل کردی ××—————————

۴.ئارده چیو(رویشتوه) و سوسی منسگه(ماوه)
آردش رفته است سبوسش مانده است

————————–×× ضرب المثل کردی ××—————————

۵.دلیر(ئازا) تیخی وه(به) کار بگنو(ئه هینی) بدل(قه لب) زوانی(زمانی)
دلیر تیغ را به کار می برد،و بدل زبان را

————————–×× ضرب المثل کردی ××—————————

۶.شجاع(ئازا) یه جار(جاریک) مرگو(ده مریت)،ته رسو(ترسه نوک) هه زار جار
شجاع یک بار می میرد،ترسو هزار بار

————————–×× ضرب المثل کردی ××—————————

۷.ئاسمان بی ئور(هور) نیوگ(نابی)به نه یش بی عه ب(خه وش) نیوگ(نابی)
آسمان بون ابر نشود،بنده بی عیب نشود

————————–×× ضرب المثل کردی ××—————————

۸.ئاسن سارد کوته گن(ده کوتی)
آهن سرد را می کوبد.

————————–×× ضرب المثل کردی ××—————————

ضرب المثل: مه‌ر قه‌ن ده ئاو که‌فتگه
ترجمه: مگر قند در آب افتاده است
توضیح: کنایه از اینکه مسئله‌ی مهمی اتفاق نیفتاده است

————————–×× ضرب المثل کردی ××—————————

ضرب المثل: مه‌رد وه بازار یا پول وه بازار
ترجمه: مرد به بازار یا پول به بازار
توضیح: در بازار پول ارزش دارد نه شخص

————————–×× ضرب المثل کردی ××—————————

ضرب المثل: مه‌رد ده ترازو نیه‌نه‌نه‌ی
ترجمه: مرد را در ترازو نمی گذارند
توضیح: ملاک عقل است نه جسم

————————–×× ضرب المثل کردی ××—————————

ضرب المثل: مایه‌ی هه‌فت خه‌زگان شیره
ترجمه: مایه هفت دیگ شیر است
توضیح: کنایه از سخن چین و دو به هم زن است

————————–×× ضرب المثل کردی ××—————————

ضرب المثل: مانگی ئه‌لایگ کول که‌س دونیگه‌
ترجمه: ماه که برآید همه کس آن را می بینند
توضیح: نظیر: خوبی روشن و آشکار است

————————–×× ضرب المثل کردی ××—————————

ضرب المثل: مانگ وه چیه‌م دیاره وه کلگ هشاره وه‌ی که‌ن
ترجمه: ماه را با چشم می بینند، با انگشت به آن اشاره می کنند
توضیح: نظیر: حقیقت دیدنی است اما دست نیافتنی است و نیز هر چیزی راهی و نشانی دارد

————————–×× ضرب المثل کردی ××—————————

ضرب المثل: مانگا مردو ویره بریا
ترجمه: گاو مرد و مهره بریده شد
توضیح: سبب ارتباط و رابطه‌ای از بین رفتن
ضرب المثل: مه‌شکه‌ی پر ده دوو بژه‌ه‌نیه‌ی هه‌دووه هه دوو
ترجمه: از مشک پر از دوغ فقط دوغ بدست می آید
توضیح: نظیر: از کوزه همان برون ترارد که در اوست

————————–×× ضرب المثل کردی ××—————————

ضرب المثل: مه‌رد وه بازار یا پول وه بازار
ترجمه: مرد به بازار یا پول به بازار
توضیح: در بازار پول ارزش دارد نه شخص

————————–×× ضرب المثل کردی ××—————————

ضرب المثل: مه‌رد ده ترازو نیه‌نه‌نه‌ی
ترجمه: مرد را در ترازو نمی گذارند
توضیح: ملاک عقل است نه جسم

————————–×× ضرب المثل کردی ××—————————

ضرب المثل: مایه‌ی هه‌فت خه‌زگان شیره
ترجمه: مایه هفت دیگ شیر است
توضیح: کنایه از سخن چین و دو به هم زن است

————————–×× ضرب المثل کردی ××—————————

ضرب المثل: ماهی ده ده‌ریا قیمه‌ت کردنه
ترجمه: ماهی را در دریا قیمت کرده‌اند
توضیح: تمثیل: همه احوال دنیای چنان ماهیست در دریا به دریا در تو را ملکی نباشد ماهی ای غازی(ناصر خسرو)

————————–×× ضرب المثل کردی ××—————————

ضرب المثل: مانگی ئه‌لایگ کول که‌س دونیگه‌
ترجمه: ماه که برآید همه کس آن را می بینند
توضیح: نظیر: خوبی روشن و آشکار است

————————–×× ضرب المثل کردی ××—————————

ضرب المثل: مانگ وه چیه‌م دیاره وه کلگ هشاره وه‌ی که‌ن
ترجمه: ماه را با چشم می بینند، با انگشت به آن اشاره می کنند
توضیح: نظیر: حقیقت دیدنی است اما دست نیافتنی است و نیز هر چیزی راهی و نشانی دارد

————————–×× ضرب المثل کردی ××—————————

ضرب المثل: مانگا مردو ویره بریا
ترجمه: گاو مرد و مهره بریده شد
توضیح: سبب ارتباط و رابطه‌ای از بین رفتن
ضرب المثل: مامر ئاو خوه‌یگ رو که‌‌یگ‌و خودا
ترجمه: مرغ وقتی آب می خورد رو به خدا می کند
توضیح: قدر شناس بودن ، حق نعمت دانستن

————————–×× ضرب المثل کردی ××—————————

ضرب المثل: مال وه مالخاون حه‌رامه؟
ترجمه: مال به صاحب مال حرام است؟
توضیح: در جواب کسانی که به استفاده از دارایی خود حسادت می ورزند

————————–×× ضرب المثل کردی ××—————————

ضرب المثل: مال نه‌خوه‌رم ئه‌را بخوه‌رم
ترجمه: ثروت بخیلان برای میراث خواران باقی می ماند و آن را می خورند
توضیح: در تعریض به ممسک و بخیلی گفته می شود که می رود و باز ماندگان و دیگرن آنچه بر جای نهاده صرف عیش و عشرت می کنند

————————–×× ضرب المثل کردی ××—————————

ضرب المثل: مال مه‌ردم و دل بی‌ره‌حم
ترجمه: مال مردم و دل بی رحم
توضیح: در استفاده از اموال دیگران بی انصاف بودن

————————–×× ضرب المثل کردی ××—————————

ضرب المثل: مال گه‌ن وه ریش خاونی
ترجمه: مال بد به ریش صاحبش
توضیح: نظیر: مال بد بیخ ریش صاحبش

————————–×× ضرب المثل کردی ××—————————

ضرب المثل: مال خوه‌ی وه‌ی بفروش
ترجمه: مالش را به خودش بفروش
توضیح: کنایه از آدمهای دیر فهم، نادان و ساده دل

————————–×× ضرب المثل کردی ××—————————
ضرب المثل: مال بریاگ ئوشی یا عه‌لی، دز ئوشی یا عه‌لی
ترجمه: مال باخته گوید یا علی، دزد هم می گوید یا علی
توضیح: هر کسی به امیدی

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *