ظلم در خواب دیدن

محمدبن سیرین گوید:

اگر بیند بر وی ظلم رفت، دلیل که بر ظلم کنند نصرت یابد .

اگر بیند او بر کسی ظلم نمود،دلیل که مظلوم بر ظالم ظفر یابد.

 

ظلم
اگر دید پادشاه بر وی ظلم کرد، دلیل که از پادشاه مضرت یابد.

جابرمغربی گوید: اگر بیند مظلوم بود و کسی بر وی ظلم نکرده بود، دلیل که او ظالم باشد. اگر خواجه بیند که بر بنده ظلم کرد، دلیل که آن بنده از آن خواجه در زحمت است.

۲ـ دیدن قفسه هایی پر از ظروف درخشان ، نشانه ازدواجی موفق است . ۳ـ دیدن ظروف در خواب ، علامت کامیابی و سعادت است . دیدن ظروف خاک گرفته ، علامت آینده ای نامطلوب است .

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *