مجتبی کاشانی

 

شعرهایم را نثارت میکنم

تا که دنیا را پر از گندم کنی

نانوا می باش و ساقی همزمان

تا مبادا زندگی را گم کنی

 

مجتبی کاشانی

 

 

 

یک روز رسد غمی به اندازه کوه

یک روز رسد نشاط اندازه دشت

افسانه زندگی چنین است گلم

در سایه کوه باید از دشت گذشت

 

مجتبی کاشانی

 

هر که او را مسیح در نفس است

جای او در میانه قفس است

هر کجا مرغک خوش الحانی ست
مبتلا و اسیر و زندانی ست

ماهی از رقص دلفریب خودش
می کند تّنگ را نصیب خودش

برّه چون مزّه اش لذیذتر است
نزد قصّاب خود عزیزتر است

هر که حُسنی به طالعش دارد
روزگارش چنین بیازارد

سیه آواز و چهره ای چو کلاغ
به رهایی پرد میانه باغ…

هر قناری چو قار قار کند
خویش را از قفس کنار کند

یا کلاغ و رهایی و ویله گ
یا قناری و این قفس زدگی

باز در تُنگ،در قفس بودن
بهتر از زشت و بد نفس بودن…

 

مجتبی کاشانی

 

گل باش که همنشین عطّار شوی

زان پیش که همدم خس و خار شوی

زحمت متراش و جمله رحمت باش

پل بای بجای آنکه دیوار شوی

 

مجتبی کاشانی

 

بانگ شادی از حریمش دور باد

هر که زاری آفرید

هر کسی لبخند را ممنوع کرد

هر که در تجلیل غم اصرار کرد

طعم شادی از حریمش دور باد

هر که درک عشق و زیبایی نداشت

هر که گل

پروانه

پرواز پرستو را ندید

هر کسی آواز را انکار کرد

شهر شادی از حریمش دور باد

هر که دیوار آفرید

هر که پلها را شکست

هر که با دلها چنان رفتار کرد

 

هر که انسان را چنین بیمار کرد

هر که دورش از حریم یار کرد

 

مجتبی کاشانی

 

حسن باران این است

که زمینی ست،ولی

آسمانی شده است

و به امداد زمین می آید…

 

مجتبی کاشانی

 

گروهی زندگی را خواب کردند

بنای کفر و دین را باب کردند

خدا را شُکر گر راندند از خویش

به سوی عاشقی پرتاب کردند

 

مجتبی کاشانی

 

بیا از ابر دل شبنم بسازیم

بیا از درد دل مرهم بسازیم

نگو گشتیم آدم را ندیدم

خدایی کن بیا آدم بسازیم

 

مجتبی کاشانی

 

بخت از آن کسی ست

که به کشتی برود

و به دریا بزند

دل به امواج خطر بسپارد

و بخواهد چیزی را کشف کند

 

و بداند که جهان

پر از آیات خداست…

 

مجتبی کاشانی

 

آنقدر در زمین لطافت هست

که به آن روز و شب رکوع کنی

خشم را بسپری به آب روان

با کمی مهر سّد جو کنی

بروی با بهانه ای زیبا

ناگهان عشق را شروع کنی

آنقدر شعر خوب و زیبا هست

که بخواهی به آن رجوع کنی

آسمان حدّ همطرازی تُست

گر به زیر آیی و خضوع کنی

شب یلدا بدون پایان نیست

می توانی از آن طلوع کنی

 

مجتبی کاشانی

 

ذهن ما زندان است

ما در آن زندانی

قفل آن را بشکن

در آنرا بگشای

و برون آی ازین

دخمه زندانی

 

نگشائی گل من

خویش را حبس در آن خواهی کرد

همدم جهل در آن خواهی شد

همدم دانش و دانایی محدوده خویش

و در این ویرانی

همچنان تنگ نظر می مانی…

 

مجتبی کاشانی

 

زندگی بار گرانی ست

که بر پشت پریشانی تُست

کار آسانی نیست

نان درآوردن و غم خوردن و عاشق بودن

پدرم

 

کمرم از غم سنگین نگاهت خَم باد

 

مجتبی کاشانی

 

اسب زین کن که باز سوار شویم

نوبت ماست دست بکار شویم

اسب زین کن که تاخت و تاز کنیم

قصد آن یار بی نیاز کنیم

تا از این خشکِ،خالیِ،برهوت

پر گشاییم جانب ملکوت…

 

مجتبی کاشانی

 

ای آنکه پس از ما به جهان می تازی

می دان که جهان پر است از تن نازی

سرگرم مشو به یاوه در هر بازی

ورنه همه هستی خود می بازی

 

ای آنکه پس از ما به جهان بی تابی

می کوش که این دوروزه را دریابی

هر لحظه بدان که شعله ای در بادی

هر لحظه بدان که زورقی بر آبی

 

ای آنکه پس از ما به جهان در راهی

پیوسته زکوه عمر خود می کاهی

 

کوته نبود عمر بلند است آری

گر تو نکنی به عمر خود کوتاهی

 

ای آنکه پس از ما به جهان خانه کنی

ای کاش که زلف زندگی شانه کنی

افسانه عاشقی بخوانی شب و روز

خود را به جهان تو نیز افسانه کنی

 

مجتبی کاشانی

 

 

کتابهای مجتبی کاشانی :

 

به همین آسانی ،

 

پل ،

 

دانه باشیم نه سیب ،

 

به آیندگان ،

 

خویش را باور کن ،

 

باران عشق ،روزنه 

 

و…

 

 

مجتبی کاشانی (۲)
 

مرحوم مجتبی کاشانی متخلص به سالک

 

در میان هر سیب


دانه ی محدودی ست


در دل هر دانه ،سیب ها نامحدود


چیستانی ست عجیب


دانه باشیم نه سیب

 

مجتبی کاشانی

 

 

در مجالی که سخت کوتاه است
وای بر سینه ای که پر آه است

 

شب نمی ماند این چنین تیره
بعد از او نوبت سحرگاه است

 

پشت این ابرهای تیره و تار
جنگلی از ستاره و ماه است

 

به جهان باید اینچنین نگریست
گاه دلگیر و گاه دلخواه است

 


شاد باید که بگذریم از او

و نگوییم عمر کوتاه است

 

رهزنی می رسد به نام اجل
بی گمان در کمین این راه است

 

بی خبر می رسد کجاوه مرگ
خوش بحال کسی که آگاه است

 

مجتبی کاشانی

 

به قناری گفتم


چه کسی حرف دل ما به تو گفت

از کجا میدانی

که به این زیبایی

و به این آسانی 

از دل عاشق ما میخوانی

 

مجتبی کاشانی

 

گُلم از خود رهیدن را بیاموز
به سر منزل رسیدن را بیاموز

مجال تنگ و راهی در پیش
به پاهایت دویدن را بیاموز


زمین بی عشق خاکی سرد و مرده ست

به قلب خود تپیدن را بیاموز

جهان جولانگهی همواره زیباست
به چشمت خوب دیدن را بیاموز…

 

مجتبی کاشانی

 

سرمست مشو زکامیابی

تا کام دوباره ای بیابی

 

گر،مست شوی به قله فتح

در شیب شکست می شتابی

 

مجتبی کاشانی

 

این ساحل خسته را تو پیدا کردی

این موج نشسته را تو برپا کردی

من خامُش و خسته خفته بودم ای عشق

مرداب دل مرا تو دریا کردی

 

مجتبی کاشانی

 

عشق را باید همسفر با عقل کرد

این سخن سالک زپیری نقل کرد

 

عشق را می گفت شوری در دل است
عقل را می گفت نوری در دل است

 

عشق در کار لطیف یاوری است
عقل در کار شریف داوریست

 

عقل ما را یار کمیّت بود
انتظار از عشق کیفیّت بود

 

عقل سرعت می دهد بر کارها
عشق جرئت می دهد در کارها

 

عقل ، عاشق جاودانی میکند
عشق، عاقل کهکشانی میکند

 

عقل تنها سینه را زندان کند
عشق تنها طعمه رندان کند…

 

مجتبی کاشانی

 

عشقبازی به همین آسانی ست…

که دلی را بخری

بفروشی مهری

شادمانی را حرّاج کنی

رنجها را تخفیف دهی

مهربانی را ارزانی عالم بکنی

و بپیچی همه را لای حریر احساس

گره عشق به آنها بزنی

 

مجتبی کاشانی

 

ای انکه پس از ما به جهان در راهی

می دان که جهان پر است از زیبایی

زشت است اگر توُاَش پنداری زشت

زیباست گر تو باز می فرمایی

 

ای آنکه پس از ما به جهان میکوشی  

می کوش به راه مستی و مدهوشی

فرقی نکند چه میخوری می پوشی

امّا بنگر چه باده ای می نوشی

 

ای آنکه پس از ما به جهان غم داری

نیکو بنگر که از چه ماتم داری

 

غافل شده ای از آنچه داری با خویش

 

در ماتم آنی که چه ها کم داری…

 

مجتبی کاشانی

 

طول عمر ما،

سنّ و سال ماست

عرض عمر ما

قیل و قال ماست 

ارتفاع عمر

پر و بال ماست

حجم عمر ما کمال ماست

انتخاب کن عزیز 

 

مجتبی کاشانی

 

عشق مانند هوا

همه جا موجود است

تو نفسهایت را قدری جانانه بکش

 

مجتبی کاشانی

 

من صمیمی به شحنه ای گفتم

عدل را می شود گزید هنوز

 

جای زندان کمی گلستان ساخت

 

به دل مردمان رسید هنوز…

 

مجتبی کاشانی

 

نسل سرخورده ای از درد به طغیان آمد


نسل دل مرده ای از درد به فریاد رسید

نسل سرمازده ای خود را از برج به پائین افکند

دختر واله ای از قله برج

برج میلاد به خون آذین شد…

کاش در لحظه طوفانی مرگ

با تو آنجا بودم


حرف مهر آمیزی تقدیم دلت میکردم

پشیمانی احساس ترا می پختم

به تو چتری میدادم هنگام فرود

کاش می بودم و پرتاب ترا

 

من به پرواز بدل میکردم

کاش در کندوی تلخ دل تو


کار زنبور عسل میکردم…

کاش روزی که بزرگان و سران

پرده برداری از آنرا آغاز کنند

کسی از هجرت محزون تو یادی بکند

پرده بردارد از راز تو نیز

 

و بگوید چه کسی مسئول قتل تو بود؟

و بپرسد چه کسی مسئول نسل تو بود؟

 

و بپرسد که چرا؟

 

دست نسل تو کسی چتر نداد

بر سر راه تو شمعی نفروخت…

 

نسل پر اوج تری

برج کم اوج تری

شاید ایران کم موج تری باید ساخت

 

مجتبی کاشانی

 

عاقبت در دام می افتیم ما

 

دام ما ای کاش در کوی تو باد

تیر ما هم از کمانی می رسد

آن کمان ای کاش،ابروی تو باد

 

مجتبی کاشانی

 

ذهن ما باغچه است

گل در آن باید کاشت

و نکاری ،گل من

علف هرز در آن می روید

زحمت کاشتن یک گل سرخ

کمتر از  زحمت برداشتن

هرزگی آن علف است

 

مجتبی کاشانی

عشق آمد خویش را گم کن عزیز

قوتت را قوت مردم کن عزیز

عشق یعنی خویشتن را گم کنی

عشق یعنی خویش را گندم کنی

عشق یعنی خویشتن را نان کنی

مهربانی را چنین ارزان کنی

عشق یعنی نان ده و از دین مپرس

در مقام بخشش از آئین مپرس

هرکسی او را خدایش جان دهد

آدمی باید که او را نان دهد

 

مجتبی کاشانی

عشق را وارد کلام کنیم

تا به هر عابری سلام کنیم

و به هر چهره ای تبسم داشت

ما به آن چهره احترام کنیم

هرکجا اهل مهر پیدا شد

 

ما در اطرافش ازدحام کنیم…

«سالکا» این مجال اندک را

نکند صرف انتقام کنیم

در عمل باید عشق ورزیدن

گفتگو را بیا تمام کنیم

عابری شاید عاشقی باشد

پس به هر عابری سلام کنیم.

 

مجتبی کاشانی

از میان کبود آهن و دود

می فرستم به اهل عشق درود

و به هر کس که اهل آزادی است

اهل شور آفرینی و شادی است

و به هر کس که شعر میخواند

شعر را شهر عشق می داند

حیف شد عاشقی ولی گم شد

خشکسالی نصیب مردم شد…

 

مجتبی کاشانی

 

گوشها منتظر بانگ جرس ها من اند

کوچه ها منتظر بانگ قدم های تواند

تو از این برف فرو آمده دلگیر مشو

تو از این وادی سرما زده نومید مباش

«دی» زمانی دارد

 

و زمستان اجلش نزدیک است

 

من صدای نفس باغچه را میشنوم …

 

مجتبی کاشانی

 

زیر باران بیا قدم بزنیم

حرف نشنیده ای به هم بزنیم

نو بگوییم و نو بیندیشیم

عادت کهنه را به هم بزنیم

و زباران کمی بیاموزیم

که بباریم و حرف کم بزنیم

کم بباریم اگر، ولی همه جا

عالمی را به چهره نم بزنیم

چتر را تا کنیم و خیس شویم

لحظه ای پشت پا به غم بزنیم

سخن از عشق خود بخود زیباست

سخن عاشقانه ای به هم بزنیم

قلم زندگی به دست دل است

زندگی را بیا رقم بزنیم

«سالکم» قطره ها در انتظار تواند

زیر باران بیا قدم بزنیم

 

مجتبی کاشانی

گاه می اندیشم

که چه دنیای بزرگی داریم

 

و چه تصویر به هم ریخته ای ساخته ایم از دنیا

در چه زندان عبوسی محبوس شدیم

چه غریبیم در آبادی خویش

و چه سرگردان در شادی و ناشادی خویش

آدمیزاده درختی ست که باید خود را بالا بکشد

ببرد ریشه خود را تا آب

بی امان سبز شود ، سایه دهد…

 

مجتبی کاشانی

خانه ام هرجا بود

 

کاش در فاصله ای دورتر از بانگ سیاستها بود

کاش معنای سیاست این بود

که قفس ها را در آن حبس کنیم

تا نفس ها آزاد شوند

کسی از راه قفس نان نخورد

و کبوتر نفروشد به کسی … 

 

مجتبی کاشانی

نازنین

داس بی دسته ما

 

سالها خوشه نارسته بذری را برمی‌چیند

 

که به دست پدران ما بر خاک نریخت

کودکان فردا

خرمن کشته امروز تو را می‌جویند

خواب و خاموشی امروز تو را

در حضور تاریخ

در نگاه فردا

 

هیچکس بر تو نخواهد بخشید

باز هم منتظری؟

هیچکس بر در این خانه نخواهد کوبید

و نمی‌گوید برخیز

که صبح است،

بهار آمده است

تو بهاری

 

آری
خویش را باور کن

 

مجتبی کاشانی

 

هیچ کس جز تو نخواهد آمد

هیچ کس در این خانه نخواهد کوبید 

شعله روشنی این خانه تو باید باشی

 

هیچ کس جز تو نخواهد تابید

چشمه جاری این دشت تو باید باشی

هیچکس جز تو نخواهد جوشید

 

سرو آزاده این باغ تو باید باشی

هیچکس جز تو نخواهد رویید

 

باز کن پنجره صبح آمده است

در این خانه رخوت بگشای

 

باز هم منتظری؟

هیچکس بر در این خانه نخواهد کوبید…

 

مجتبی کاشانی

 

این جهان آئینه کردار ماست

 


خوب یا بد هرچه هست آثار ماست

 

اهل عشق ، اهل علم ، اهل تخت

کار ما کردند هم آسان و سخت…

اهل علم آمد به دانائی فزود

 

اهل تخت آمد حکومت دار شد

خلق از کردار او بیمار شد

با زبان صدها اسیر آزاد کرد

در نهان با مردمان بیداد کرد

اهل تخت آمد که نادانی کند

هرچه آبادیست ویرانی کند

حاکمان اندیشه در غل کرده اند

عاشقان دنیا پر از گل کرده اند

حاکمان خود عاقبت گم کرده اند

عاشقان خود وقف مردم کرده اند …

 

مجتبی کاشانی

 

در مجالی که برایم باقیست

باز همراه شما مدرسه ای می سازیم

که در آن همواره اول صبح

به زبانی ساده

مهر تدریس کنند

و بگویند خدا

خالق زیبایی

و سراینده عشق

آفریننده ماست

مهربانیست که ما را به نکویی

دانایی ،زیبایی و به خرد می خواند…

 

مجتبی کاشانی

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *