(م)تعبیرخواب

مدال – مدال گرفتن در خواب دیدن

تعبیر خواب مدال – مدال گرفتن
مدال
۱ـ دیدن مدال و نشان در خواب ،

علامت آن است که با تلاش و پشتکار ، صاحب افتخار و مقام خواهید شد .

۲ـ گم کردن مدال در خواب ، دلالت بر آن دارد که در اثر بی اعتنایی دیگران به بدبختی بزرگی دچار خواهید شد .

ارسال پاسخ