تعبیر خواب مهره
اگر کسی بیند مهره یافت، دلیل که به قدر مهره مال یابد یا از سفر راحت بیند.

جابرمغربی گوید: دیدن مهره درخواب ، دلیل خدمتکار بود. اگر مهره را سفید یا سبز بیند، دلیل که آن خدمتکار مصلح بود.

اگر مهره را زرد بیند، دلیل که آن خدمتکار بیمارگونه بود. اگر سیاه بیند، خدمتکارش بدخوی بود.

حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن مهره بر هفت وجه است:

اول: زن. دوم: خدمتکار. سوم: کنیزک. چهارم: مال. پنجم: ادب و فرهنگ. ششم: فرزند. هفتم: غلام.
۱ـ دیدن مهره در خواب ، علامت توجه مقامات بالا به شماست .
۲ـ شمردن مهره ها در خواب ، نشانه به دست آوردن شادمانی خلل ناپذیر و رضایت خاطر است .
۳ـ به نخ کشیدن مهره ها در خواب ، دلالت بر آن دارد که مورد لطف و حمایت فردی ثروتمند قرار خواهید گرفت .
۴ـ پخش کردن مهره ها در خواب ، نشانه از دست رفتن احترام و منزلت اجتماعی شما ، بین آشنایان است .

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *