تعبیر خواب ناطف

اگر بیند ناطف داشت، دلیل که به قدر آن مال حاصل کند و به درویشان دهد.

جابرمغربی گوید: دیدن ناطف عسل به خواب ، دلیل مال و نعمت بود و ناطف دوشاب، دلیل بر منفعت اندک است.

حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن ناطف به خواب بر سه وجه است:

اول: سخن شیرین. دوم: مال حلال. سوم: معیشت.
۲ـ اگر در خواب ببینید ، دیگران نیازمند هستند ،

نشانه آن است که به علت عدم توفیق در پیش بردن کارها تحت تأثیر افکار دیگران قرار خواهید گرفت .

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *