تعبیر خواب نهنگ – وال

دیدن نهنگ به خواب . دلیل بر مرد یدزد است.

اگر بیند نهنگ او را سوی آب کشید و غرق کرد، دلیل که در آب غرق شود.

اگر بیند نهنگ او را بگزید، دلیل که از دشمن مضرت بیند.

نهنگابراهیم کرمانیگوید: اگر بیند نهنگ او را فرو برد، دلیل که ماهیاو را هلاک کند.

اگر بیند با نهنگ جنگ نمود و بر وی غالب شد، دلیل که بر دشمن ظفر یابد.

اگر غالب نشد به خلاف این است ودیدن پوست و گوشت و استخوان او به خواب ، دلیل مضرت است.

۱ـ اگر خواب ببینید نهنگیبه یک کشتینزدیک میشود ، علامت آن است که با قبول کردن وظایف متعدد ، ثروتیاز کف میدهید .

۲ـ اگر خواب ببینید نهنگی به کشتینزدیک میشود و ناگاه محو میگردد .

علامت آن است که وظایفی که به عهده گرفته اید با موفقیت به سرانجام خواهید رساند .

۳ـ اگر خواب ببینید نهنگی کشتی را واژگون میسازد ، علامت آن است که به گرداب مصیب تها خواهید افتاد .

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *