تعبیر خواب برد

محمدبن سیرین گوید: بهترین جامه ها بُرد است.

اگر به خواب دید که برد از پنبه است و به گونه سبز و سفیداست یا جامه نو از برد پوشیده بود، دلیل که فراخی نعمت یابد .

و به قدر آن که جامه نیک است آن را خیر و منفعت رسد .

و اگر بیند جامه تنگ داشت و به گونه سیاه و کبود بود، تاویلش به خلاف این است.

ابراهیم کرمانی گوید: برد فروش مردی است که دین را به دنیا اختیار کرده باشد، خاصه چون برد از پنبه بود.

اگر بیند در وی ابریشم است، دلیل که هم طالب دین است و هم طالب دنیا.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *