تعبیر خواب بروت(سبیل)

تعبیر خواب بروت(سبیل)

در خواب ، دلیل بر هیبت مرد کند. اگر بیند کسی بروت او را به مقراض بیاراست، به تاویل نیکو بود واو را مضرت نرسد.

اگر بیند بروت او را وقت پیراستن از تن بپرید، دلیل نقصان هیبت مرد است.

ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند بروت او دراز شده، دلیل که او قوتی بود.

اگر بیند کسی بروت او را بر کند، دلیل که با کسی خصومت کند.

اگر بیند بروتش سفید شده بود، دلیل که از کار ناکردنی بازایستد.

اگر بیند او را بروت بود، اگر دراز بود، دلیل بر غم و اندوه است و اگر اندک بود، دلیل بر عز و جاه و مراد کند.

 

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *