تعبیر خواب بستان افروز

محمدبن سیرین گوید: بستان افروز در خواب دیدن، شادی است، لکن بدین بد است.

اگر بیند که بستان افروز فرا گرفت یا کسی بدو داد، دلیل بر خرمی و شادی است.

اگر بیند بستان افروز به کسی داد، دلیل که او را خرم کند.

ابراهیم کرمانی گوید: بستان افروز چون به وقت خود بیند مهتری است .

و بعضی از معبران گویند: زن بازرگان توانگر است، با جمال و خوش طبع.

اگر دید که بستان افروز در خواب در جایگاه خویش می شود، دلیل که وی را با بازرگانی دوستی و مصاحبت افتد. اگر بیند از زمین برکند، دلیل که از صحبت مردی جدا شود.

 

 

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *