بلور در خواب

بلور در خواب

بدان که بلور در خواب ، زنیبیاصل است.اگر بیند بلور داشت یاکسیبدو داد، دلیل که زنیبیاصل به زنیبخواهد.

اگر بیند بلور داشت وضایع شد، دلیل که زن را طلاق دهد یا از اوغایب شود. اگر بیند بلور سیاه داشت، دلیل که او را به سبب زنان مال حاصل شود.

جابرمغربی گوید: اگر بیند بلور می فروخت، دلیل که دلالگی زنان بی اصل نماید.

اگر بیند بعضیاز بلور که میفروخت سوراخ نداشت و بعضیسوراخ داشت، دلیل ک دلالگیدختران دوشیزه و زان بیوه بیاصل کند.

۱ـ دیدن هر چیز بلوری در خواب ، نشانه فرا رسیدن درد و اندوه است و سختیدر کارهایاجتماعی .

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *