تعبیر خواب بناگوش -Dream Interpretation parotid

در خواب دیدن، پسری خوبروی و مبارک است و هر دو بناگوش دو پسر است.
 
بناگوش

ابراهیم کرمانی گوید:

دیدن بناگوش در خواب ، دلیل بر قدر و جاه او بود و زیادت و نقصان دیدن در بناگوش، دلیل بر قدر و جاه صاحب خواب است.حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن بناگوش به خواب ، بر چهاروجه است. اول: پسرینیکو روی. دوم: قدر و جاه، سوم: دین درست. چهارم: منفعت از سبب فرزند.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *