تعبیر خواب بو های خوش
محمدبن سیرین گوید:

بوی های خوش و ناخوش ثناینیک مدح و ذم و سخن ناصواب است.

اگر بیند بوی خوش شنید، دلیل که او نکوهش کنند.

اگر در خواب بوی خوش بسیار شنود، دلیل است بر مرگ، زیرا که مرده را از بوی خوش حنوط ناگزیر است.

ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند او را خوشبوی کردند، دلیل که او را ستایش کنند و ثنا گویند.

اگر به خلاف این بیند، دلیل که او را پیش مردم عیب و نکوهش کنند و نام او به زشتی منتشر شود

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *