تعبیر خواب استحمام -Dream Interpretation bath

تعبیر خواب استحمام
۱ـ اگر شخصیجوان خواب ببیند حمام میکند ، نشانهآن است که به جنس مخالفیدل داده است

، و در هراس است که مبادا در اثر تبلیغات منفیدیگران نسبت به فرد مورد نظر عقیده اش تغییر یابد .

۲ـ اگر زنیحامله خواب ببیند استحمام میکند ، دلالت بر آن دارد که سقط جنین خواهد کرد . و اگر مردیدر خواب خود را در حال استحمام و شستشو ببیند ، به این معناست که مورد بیوفاییخواهد شد . بعد از چنین خواب یهر نوع معامله ایباید با احتیاط و محافظه کاریانجام شود .

۳ـ اگر همراه دیگران در خواب خود را مشغول شستشو و استحمام ببینید ، نشانه آن است که باید از دوستان شرور دوریکنید ، این خواب بدنامیو رسواییبه دنبال دارد .

۴ـ اگر خواب ببینید با آبیگل آلود در حال استحمام هستید ، دلالت بر آن دارد که دشمنان در نزدیکیشما هستند .

۵ـ اگر بیوه زنیخواب ببیند استحمام میکند ، نشانه آن است که از پیمانهایقبلیخود دست برداشته است و در انتظار شوهریدیگر است .

۶ـ اگر دختران خواب ببینند در حال استحمام هستند ، باید از گرفتن دوست بپرهیزند .

۷ـ استحمام با آب گرم معمولاً نشانه آن است که وقایع بدیدر انتظار شماست .

۸ـ استحمام با آب سرد و پاکیزه نشانه آن است که در مدتیطولانیسلامت خواهید بود . و با شادمانیزندگیخواهید کرد .

۹ـ آب تنیو شستشو در آب دریا ، نشانه آن است که بعد از کسب دانش ، شغلیمورد علاقه به دست خواهید آور

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *