تعبیر خواب افسرده-Depressed Dream Interpretation

تعبیر خواب افسرده-Depressed Dream Interpretation

ابراهیم کرمانی گوید:

خوردن افسرده در خواب غم و اندوه بود.

افسرده

 اگر دید چیزی افسرده همی خورد دلیل که به قدر آن، وی را غم و اندوه رسد.

اگر دید افسرده کسی بدو داد و از وی بخورد، دلیل که با شخصی او را جنگ و خصومت افتد.

اگر از وی هیچ نخورد، اندوهی به وی نرسد.

جابر مغربی گوید: خوردن افسرده در خواب ، دلیل که او جنگ و خصومت افتد و علی الجمله هیچ خیر در خوردن افسرده نباشد.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *