پیامک مادر۱۶-SMS Mother 16

/
بزرگان درباره مادر, مقام زن از دید بزرگان, مقام مادر, مقام ما…

پیامک مادر ۱۵-SMS Mother15

/
پیامک ماد

پیامک مادر ۱۴-SMS Mother 14

/
سخنان بزرگان در مورد پدر و مادر از قمار دوری کن؛ زیرا قمار با…

پیامک مادر ۱۰-SMS Mother 10

/
میدانی...بعضـی ها را هرچه قدر بـخوانی ... خسته نمیشوی !بعضـی ه…

پیامک مادر ۹-SMS Mother 9

/
در دنیا دو تصویر برای من زیباست، تصویر گل و تصویر مادرم.(بالزاک)ت…

پیامک مادر ۸-SMS Mother 8

/
تا فرزندِ پدر ومادری ، حرفِ پدر ومادر ِفرزند را نمی فهمیوچون پد…