پیامک مادر ۱۳-SMS Mother 13

/
سخنان مشاهیر درباره ی مادر «در چشم باد ، نغمه های دلاویز مادر …

پیامک مادر ۱۲-SMS Mother 12

/
شعر مادر از فریدون مشیریتاج از فرق فلک برداشتن ، جاودان آن تا…

پیامک مادر ۱۱-SMS Mother 11

/
یادش بخیر وقتی مریض میشدیم و پزشک ازمون میپرسید بیماریت چیه …