پیامک زمستان ۱۶-SMS Winter 16

/
.امیدوارم روزای زمستونیت مثل دل من که از عشق تو لبریزه گر…

پیامک زمستان ۱۵-SMS Winter 15

/
پیامک زمستان ۱۵-SMS Winter 15

پیامک زمستان ۱۴-SMS Winter 14

/
تو اگر باز کنی پنجره ای سوی دلت / میتوان گفت که من چلچله باغ توامم…

پیامک زمستان ۱۳-SMS Winter 13

/
پیامک زمستان ۱۳-SMS Winter 13

پیامک زمستان ۱۲-SMS Winter 12

/
پیامک زمستان ۱۲-SMS Winter 12

پیامک زمستان ۱۱-SMS Winter 11

/
پیامک زمستان ۱۱-SMS Winter 11