فقط دخترونه

,
توجه : مطالب این پست کاملا جنبه طنز داردو از مطالب بی ادبانه و توهین آمیز مبراست( چه دختر و چه پسر کاملا محترم هستند)   اس ام اس طنز ، طنز دخترانه ، پیامک دخترانه خداوند دید مرد گرسنه است نان را آفرید   دید تشنه است آب ر…