غذاهای محلی

ماهی تنوری صُبور-What Tannoury patient

/
ماهی تنوری صُبور

بریونی (بریانی) اصفهان

/
بریونی (بریانی) اصفهان

فسنجان گیلانى-Fsnjan Gilani

/
فسنجان گیلانى

دو پیازه‌ی میگو

/
دو پیازه‌ی میگو