نمونه شعر کتاب شالیزار

گاهی وقت ها
حالم را به هم می زنی!!
فکر نکن برای آتشت
هیزم می شوم،
نه!

من همیشه از درختان بالا رفتم
بالا وبالاتر
به پای هر درخت، خم شدم
ولی؛

هیچ درختی را برای بالا رفتن
خم نکردم!
نه، قیدش را بزن
من هرگز به درخت اقاقیا
دروغ نگفته ام!

#حمیده_عسکری
@asharehamidehaskari

 

ای کاش دنیا، جای بهتر بود
ایوان خشک زندگی، تر بود

از ریشه می خشکید بدبختی
اوضاع خوبی از بدی، سر بود

باران چشمانت نمی خشکید
هم گوش شیطان در جهان، کر بود

در گیر و دارِ داشتم، یا داشت
چیزی به نام عشق، برتر بود

باغ امید ، افسوس را می خورد
در قلب مردم، شاه، مادر بود

خورشید را از خود نمی راندیم
بدخواه هستی ، خاک بر سر بود

امّا، ولی، ای کاش، بسیارند
دیروز ها را حالِ دیگر بود

#حمیده_عسکری
@asharehamidehaskari

 

هیچ می دانی
فکرمان را کوتاه کرده ایم
وگرنه آسمان،
آن قدرها هم بلند نیست
که دستمان را دراز کنیم و
به ماه نرسیم!

#حمیده_عسکری
@asharehamidehaskari