نوشته‌ها

بالزاک، انوره

بالزاک، انوره بالزاک، انوره (۱۷۹۹- ۱۸۵۰ م): در یکی از شهرهای فرانسه به نام تور به دنیا آمد،‌اونوره دو بالزاک نویسنده و مورخ فرانسوی (۱۷۹۹- ۱۸۵۰) ویرایش : مریم فودازی «اونوره دو بالزاک» نویسنده، مورخ، جامعه شناس و اعجوبه فرانسوی در بیس…